Tagdækning

 

Sag 5: Tagdækning1

tag 1 74

Udskiftning af tagdækning på bevaringsværdig ejendom.

Sag 5: Tagdækning2

tag 2 78

​ Arbejdet er udført i hovedentreprise.

Sag 5: Tagdækning3

tag 3 82

Udseende er bevaret ved anvendelse af tagsten 

med samme form som de oprindelige nedtagne tagsten.